Tilbud:Vi tilbyr en rusfri møteplass for deg som har eller har hatt rusutfordringer. Vi bowler, går turer, går på kino og i teater. Vi ser film og fotball i kafeens kjellerlokaler og mye mer.

Nettverksbygging. 
I trygge og sosiale omgivelser er kafeen en fin arena for nettverksbygging og nye venner. Også dere som ikke har hatt rusutfordringer er hjertelig velkommen.

Servering. 
Vi serverer varm og gratis mat alle dager. Kaffe er også gratis, men mineralvann må du betale selv. Det er lov å gi driks. Driksen kommer brukerne av kafeen til gode.

Samarbeidspartnere. Vår viktigste samarbeidspartner er Tromsø kommune som bidrar med fast tilskudd og lokaler. Brukerorganisasjonen Marborg er også en trofast støttespiller både praktisk og økonomisk. Andre bidragsytere er Tromsø Open Air Festival, Tromsø Idrettslag og mange av Tromsøs loger, foreninger og lag.

Kontaktpersoner 

Mickael J Sommerseth
Mobil 941 26 391